Agenda

CCF11082013_00001 (1024x714)

Afbeelding: De oude Sint Odulphuskerk in Assendelft, Pieter Saenredam

 

 

 

 

 

Saenredamjaar in het Cultureel Raadhuis in Assendelft, Dorpsstraat 370

Assendelft eert zijn beroemde plaatsgenoot Pieter Saenredam met een bijzondere expositie. Er is een overzicht van zijn leven en werk in beelden en geluid. In de raadzaal is een van zijn meesterwerken op een spectaculaire wijze uitvergroot: de oude Sint Odulphuskerk.

Opening heeft op 14 september officieel plaatsgevonden. Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om na afspraak de tentoonstelling in beperkte vorm alsnog te bekijken

 •          Initiatiefnemer :  De Culturele Commissie  Raadhuis Assendelft

 

Medewerking:

 • De Stichting Pieter Saenredam
 • Het Historisch Genootschap van Assendelft
 • Dirk Jongejans: fotografie en video- opnames
 • Jaap Velserboer: research m.b.t. het toegepaste perspectief in het werk van Pieter Saenredam
 • Chris Mulder: kopie schilderij van Pieter Saenredam
 • Floor Ouwehand en Leon Charmant: vormgeving tentoonstelling
 • De Commissie Erfgoed Zaanstreek : ontwikkeling  onderwijsprogramma

 

Financiële ondersteuning

 • Coöperatiefonds Rabobank
 • Honig-Laan Fonds
 • P.M.Duyvisfonds
 • Gemeente Zaanstad
 • De Stichting Pieter Saenredam

 

In het voetspoor van Pieter Jansz Saenredam                             Oproep voor Zaanse kunstschilders!!!!!!

Na afloop van de succesvolle tentoonstelling over Pieter jansz Saenredam in het Cultureel Raadhuis Assendelft (september 2013),  is de Pieter Saenredamprijs ingesteld.  De prijs wordt uitgereikt aan degene die op een treffende wijze een Zaans kerkgebouw tekent of schildert en dus in het voetspoor treedt van de beroemdste architectuurschilder die ons land heeft voortgebracht. Pieter Jansz Saenredam ontleent zijn faam vooral aan het schilderen van kerken, de lichtval in besloten ruimtes  en zijn kennis van het perspectief.

Iedereen kan werk inzenden: professionele en amateurschilders, jong en oud. De geschilderde of getekende Zaanse kerk mag zowel van buiten als van binnen worden weergegeven.  Er zal bij de beoordeling gelet worden op de bijzondere toepassing van het perspectief. Voor de beoordeling van het werk is er een vakjury en een publieksjury samengesteld. De vakjury staat onder leiding van Sjoerd Soeters, architect van het nieuwe stadhuis van Zaanstad. De prijs wordt uitgereikt op 31 mei. 2014 in het Cultureel Raadhuis Assendelft. Het werk moet ingebracht zijn in de eerste week van mei en zal daarna in het Cultureel Raadhuis worden tentoongesteld. De inzenders dienen zich vooraf te melden bij het secretariaat van de beoordelingscommissie:

A.Rademaker,  Kilschans 5,  1566 XC Assendelft

amrademaker@hotmail.com of p.a.m.conijn@kpnmail.nl

Deelname van scholieren:

Elf Zaanse scholen hebben zich reeds ingeschreven voor deelname. De leerlingen zullen de opdracht uitvoeren onder leiding van hun eigen vakdocent of een tweetal gastdocenten die speciaal voor dit project zijn aangetrokken:  Wim de Goede en Hetty Kienhuis.

Een juniorprijs en een seniorprijs. Op 31 mei 2014 worden twee prijzen uitgereikt: een juniorprijs voor scholieren en een seniorprijs voor de overige deelnemers. De juniorprijs voor scholieren bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro.  Dit bedrag is bestemd voor een bezoek van de winnaar met zijn/haar klas aan een museum in Noord-Holland waar werken hangen van Pieter Jansz Saenredam. (Haarlem, Amsterdam, Alkmaar). De seniorprijs bestaat uit een oorkonde en een Pieter Saenredamdiner voor Twee personen in het Grand Café Assumburg in Assendelft.

Informatie: Belangstellenden kunnen meer informatie krijgen bij het bovengenoemd secretariaat.

Contactadres:

De Culturele Commissie Raadhuis Assendelft

t.a.v. Piet Conijn

075 6873322

p.a.m.conijn@kpnmail.nl