Geschiedenis

Oudgemeentehuis (1024x955)

Een historische locatie, zo kunt het huidige Culturele Raadhuis wel noemen, want de geschiedenis van deze plek gaat terug tot het jaar 1614. In dat jaar werd het oorspronkelijke gebouw in gebruik genomen en werd het de plek waar de rechtspraak van de ‘Heerlijk Assendelft’ plaatsvond. Deze functie heeft dit gebouw vele jaren vervuld maar naarmate de tijd verstreek werd de functie van raadhuis steeds prominenter. In 1897 vond sloop en nieuwbouw plaats. Het ontwerp van het nieuwe raadhuis is van de toenmalige rijksbouwmeester ir. C.H. Peeters. Ir. Peeters heeft in de Zaanstreek tevens het raadhuis van Koog a/d Zaan en het vroegere postkantoor te Krommenie ontworpen. Kenmerken aan deze gebouwen zijn horizontale natuursteenbanden en versierselen boven ramen en deuren. In het gemeentehuis van Assendelft zijn op drie plaatsen wapenstenen ingemetseld, afkomstig uit de in 1852 gesloopte hervormde kerk aldaar (Bron gemeentearchief Zaanstad). Als uniek feit met betrekking tot de bestuurlijke functie van het gebouw kan worden gemeld, dat het drie opeenvolgende generaties De Boer, allen als burgemeester, heeft gehuisvest. Bij het ontstaan van de gemeente Zaanstad in 1974 verloor het gebouw zijn functie als zelfstandig gemeentehuis. Daarna heeft het nog een aantal jaren gefunctioneerd als hulpsecretarie en politiepost.  In 2006 is het gebouw van de gemeente Zaanstad aangekocht door de voormalige woningbouwvereniging Goed Wonen te Assendelft, daarna overgegaan naar woningcorporatie Parteon. Het pand heeft sindsdien een noodzakelijke grondige renovatie ondergaan en mag thans een pareltje van ons dorp worden genoemd.