Het bestuur

Door Woningbouwvereniging Goed Wonen Assendelft (GWA) is na de besluitvorming toekomstige bestemming raadhuis voormalige gemeente Assendelft aan Dorpsstraat 370 besloten een stichtingsbestuur te vormen welk beheer en exploitatie tot haar taak kreeg overgedragen.

Door GWA zijn mensen benaderd en het eerste bestuur werd gevormd door;

Bestuur Herbert Vermeulen Stichting

– Nel Kroesen-van Gelderen, voorzitter

– Truus Kruijver-Al, secretaris

– Mart Pels, 1e penningsmeester

– Angelique Rademaker, 2e penningmeester

– David Gelok, algemeen adviseur

– Piet Frederiks, technische zaken

– Fred Al, webmaster

De overdracht werd een opdracht om goede initiatieven te ontwikkelen in het raadhuis op sociaal-cultureel gebied, laagdrempelig voor een ieder toegankelijk in de Assendelftse samenleving. Goed Wonen werd Parteon en de toenmalige directeur Vincent van Luit verzilverde de gemaakte afspraken die waren gemaakt met GWA tot onze grote geruststelling. Parteon is thans de juridische eigenaar het stichtingsbestuur heeft de taak het pand overeind te houden, best een zorg maar een mooie uitdaging. Met veel plezier en een fijne ploeg beheren/exploiteren wij dit mooie pand

.