Over het Raadhuis

Het Raadhuis van AssendelftWoningstichting Parteon heeft als eigenaar van het gebouw de Herbert Vermeulen Stichting (HVS) aangewezen als beheerder van het Cultureel Raadhuis. Doel van de Herbert Vermeulen Stichting is het aanwenden van het raadhuis voor culturele en maatschappelijke activiteiten.

Voor de uitvoering hiervan heeft de Stichting een speciale commissie in het leven geroepen; de Culturele Commissie Raadhuis Assendelft. De Culturele Commissie houdt zich bezig met het organiseren van  activiteiten en tentoonstellingen die het  kleurrijke leven in Assendelft  laten zien en de betrokkenheid van de inwoners daarbij vergroten. De commissie zetelt sinds 2009 in het gerestaureerde raadhuis gelegen in het oude centrum van het dorp. Het is de plek waar in het verleden de oude St. Odulphuskerk heeft gestaan, waar recht is gesproken, de markt werd gehouden, kinderen onderwijs genoten  en onze beroemde dorpsgenoot Pieter Saenredam is geboren.  De cultuur van Assendelft uit het verleden en het heden komt op deze plek samen.

Tevens vindt het Historisch Genootschap Assendelft haar onderkomen in het Cultureel Raadhuis.  Elke dinsdagmiddag houdt de Archiefgroep van HGA een zogenaamde inloopmiddag. Een ieder kan dan foto’s of documenten aanbieden. Afhankelijk van de wens van de aanbieder worden documenten geschonken, in bruikleen gegeven of ter kopiëring aangeboden. Tevens kan het het unieke gebouw dienen als trouwlocatie voor trouwlustige.